สุภาษิต คำพังเพย

คำสั่ง ศึกษาค้นคว้าสุภาษิตคำพังเพย จำนวน 20 คำพร้อมความหมาย

Advertisements

18 Responses to สุภาษิต คำพังเพย

 1. ด.ช.ศุภกานต์ บุญส่ง
  1.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย
  3.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน
  5.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี
  6.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ว่าควรไม่ควรอย่างไร
  7.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  8.ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว เช่น ชอบเที่ยวถ้ามีผู้บอกว่าที่นั่นที่นี่น่าเที่ยว
  9.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง
  10.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้
  11.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  12.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  13.ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี
  14.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล
  15.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  16.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง คนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
  17.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม
  18.พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร มักจะเสียประโยชน์ของตนเอง
  19.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี
  20วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว

 2. กุคิม วิชญ์พล สุมาลัย says:

  1.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย
  3.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน
  5.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี
  6.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน
  7.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  8.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน ไม่ทำให้สำเร็จโดยเร็ว
  9.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้ ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
  10.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  11.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  12.ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี ตนเองนั่นแหละจะได้รับผลร้ายจาก จากกระทำของตน
  13.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล คิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าทำตอบแต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย
  14.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  15.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง คนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่เรียกว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นผู้ที่คนดูถูก ใครถูกกล่าวว่าเป็นมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก จะไม่มีใครเชื่อถือ
  16.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความมานะพากเพียร ไม่ท้อถอย ไม่ละทิ้งเสีย ครึ่งๆ กลางๆ งานนั้นก็จะสำเร็จได
  17.พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร มักจะเสียประโยชน์ของตนเอง
  18.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี โดยไม่ใคร่มีผู้รู้เห็นแม้จะเป็นการทำความดีที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์มาก
  19.วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว จึงคิดหาวิธีป้องกันในภายหลัง ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ไม่ทำให้สิ่งที่หายไปแล้วกลับคืนมาได้ เปรียบเหมือนมีวัว แต่ไม่ทำคอกล้อมวัวไว้ ครั้นเมื่อวัวหายไปแล้ว จึงทำคอกขึ้น วัวก็หายเสียแล้ว
  20.มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึง บางคนไม่ช่วยทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยเร็ว แต่ยังขัดขวางถ่วงให้ล่าช้า

 3. ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง
  1.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต จัดหาผู้คน
  3.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร
  5.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน
  6.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด
  7.ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว เช่น ชอบเที่ยวถ้ามีผู้บอกว่าที่นั่นที่นี่น่าเที่ยว
  8.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  9.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน
  10.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  11.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  12. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม
  13.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล
  14.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  15.วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว
  16.พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร
  17.มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึง บางคนไม่ช่วยทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยเร็ว
  18.สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ หมายถึง สอนผู้ที่รู้ดีอยู่แล้ว ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด
  19.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี
  20.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง คนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

 4. กลุ่ม ดอกเหมย ด.ญ รุจิรา พลไกร
  1.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย
  3.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต จัดหาผู้คน เครื่องมือ เครื่องใช้มากมาย
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น งานนั้นจึงจะสำเร็จได้
  5.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี เลยทำหมดทุกอย่าง
  6.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ว่าควรไม่ควรอย่างไร มีคุณหรือมีโทษอย่างไร อาจได้รับโทษภัยจากการกระทำนั้นเหมือนการจับงูข้างหาง งูจะฉกกัดเอาไว้
  7.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า หรือหมายถึง การทำลายสิ่งที่ใหญ่โตเพื่อหวังได้สิ่งเล็กน้อยไปเป็นประโยชน์ของตน โดยไม่คิดว่าการกระทำเช่นนั้นสมควรหรือไม่
  8.ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว เช่น ชอบเที่ยวถ้ามีผู้บอกว่าที่นั่นที่นี่น่าเที่ยว ก็จะไป หรือผู้ที่เป็นขโมยถ้ามีผู้บอกว่า บ้านนั้นบ้านนี้มีทรัพย์สินเงินทองมาก ก็จะหาทางเข้าขโมย เช่นนี้ เรียกว่า ชี้โพรงให้กระรอก
  9.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน ไม่ทำให้สำเร็จโดยเร็ว ปล่อยให้คั่งค้างทับถมมากเข้า งานจะเพิ่มพูนมากขึ้นทุกที ทำเท่าไรไม่มีเสร็จ หรือหมายถึง หนี้สินไปก่อขึ้นไว้ทีละเล็กละน้อยจนมากมาย ก็เรียกว่าเป็นดินพอกหางหมูเหมือนกัน
  10.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้ ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
  11. ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  12.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป เช่นการทุ่มเทข้าวของเงินทองเพื่อจัดงานใดงานหนึ่งให้ใหญ่โตเกินเหตุ เป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่ได้รับผลคุ้มค่า และถ้าทำเกินฐานะก็จะเป็นเหตุให้มีหนี้สิน ให้เป็นที่ตำหนิติฉินอีกด้วย
  13.ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี ตนเองนั่นแหละจะได้รับผลร้ายจาก จากกระทำของตน
  14.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล คิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าทำตอบแต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย
  15.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  16.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง คนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่เรียกว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นผู้ที่คนดูถูก ใครถูกกล่าวว่าเป็นมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก จะไม่มีใครเชื่อถือ
  17.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความมานะพากเพียร ไม่ท้อถอย ไม่ละทิ้งเสีย ครึ่งๆ กลางๆ งานนั้นก็จะสำเร็จได
  18.พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร มักจะเสียประโยชน์ของตนเอง
  19.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี โดยไม่ใคร่มีผู้รู้เห็นแม้จะเป็นการทำความดีที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์มาก แต่เมื่อไม่มีใครรู้ตัวผู้กระทำการกระทำของผู้นั้นท่านเปรียบเหมือนกับการปิดทองหลังพระ คือแม้จะไม่มีผู้รู้เห็นตัวคนทำ แต่ความดีก็เป็นความดีที่สมบูรณ์ เหมือนความสมบูรณ์ขององค์พระที่มีทองปิดทั้งข้างหน้าข้างหลัง
  20.วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว จึงคิดหาวิธีป้องกันในภายหลัง ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ไม่ทำให้สิ่งที่หายไปแล้วกลับคืนมาได้ เปรียบเหมือนมีวัว แต่ไม่ทำคอกล้อมวัวไว้ ครั้นเมื่อวัวหายไปแล้ว จึงทำคอกขึ้น วัวก็หายเสียแล้ว

  .

 5. 1.น้ำลดตอผุด หมายถึง คนที่กำลังมีอำนาจวาสนานั้นแม้จะทำความผิดความชั่วอย่างไร
  2.สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ หมายถึง สอนผู้ที่รู้ดีอยู่แล้ว ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด
  3.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี
  4.วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว
  5.มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึง บางคนไม่ช่วยทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยเร็ว
  6.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม
  7.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  8.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล คิดร้ายหรือประทุษร้ายเรา
  9.ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี
  10.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  11.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  12.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้
  13.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน
  14.ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว
  15.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  16.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน
  17.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี
  18.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร
  19.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต
  20.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที

 6. อภิสิทธิ์ บุญทน says:

  1.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย
  3.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต จัดหาผู้คน เครื่องมือ เครื่องใช้มากมาย
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
  5.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี
  6.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ว่าควรไม่ควรอย่างไร
  7.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  8.ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว เช่น ชอบเที่ยวถ้ามีผู้บอกว่าที่นั่นที่นี่น่าเที่ยว ก็จะไป
  9.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง
  10. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้
  11.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  12.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  13.ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี
  14.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล
  15.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  16.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง คนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
  17.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม
  18.พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร
  19.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี
  20.วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว

 7. ด.ช. ธีรศักดิ์ กองศรี
  1.ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง หมายถึง คนเราจะสวยได้ก็ด้วยการรู้จักแต่งตัว
  2.กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา หมายถึง คนที่เนรคุณ
  3.กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ หมายถึง ช้าเกินการ ได้อย่างเสียอย่าง
  4.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ได้ดี ลืมตัว ลืมอดีต
  5.กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง หมายถึง ตัวเองรู้เอง ทำเอง
  6.ไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้หญิงสูงอายุ ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว
  7.ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึง ใกล้ของดี แต่ไม่ได้กิน
  8.ก่อกรรมทำเข็ญ หมายถึง ทำให้ยุ่งยากลำบากใจ
  9.กิ่งทองใบหยก หมายถึง คู่แต่งงานที่เหมาะสมกัน
  10.กินข้าวร้อนนอนสบาย หมายถึง เกียจคร้าน ขอบทำอะไรจวนตัว
  11.ขิงก็ราข่าก็แรง หมายถึง ต่างฝ่ายต่างแรงด้วยกัน
  12.ขี้ริ้วห่อทอง หมายถึง ดูภายนอกไม่สวยงามแต่ข้างในมีค่ามาก
  13.ข้าวยากหมากแพง หมายถึง เกิดขัดสนอาหารขึ้นในบ้านเมือง
  14.ไข่ในหิน หมายถึง ของที่ระมัดระวังอย่างมาก
  15.ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน หมายถึง ทำอาการโกรธจัดเต็มที่
  16.ขมิ้นกับปูน หมายถึง เป็นศัตรูกัน เข้ากันไม่ได้
  17.ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง หมายถึง เรื่องเล็ก ๆ น้อย
  18.ข้าวใหม่ปลามัน หมายถึง คนที่แต่งงานกันใหม่ ๆ ย่อมมีความสุขสดชื่น
  19.ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง ไม่รู้ว่าจะทำอย่าไรดี
  20.เขียนเสือให้วัวกลัว หมายถึง ขู่หรือหลอกให้กลัว

 8. ชื่อ ด.ญอัญชลี ช่างประดิษฐ์ เลขที่ 15 ป.6/2
  คำพังเพย
  1.ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง สิ่งไม่ดีที่เราพยายามกำจัดมักจะวนกลับมาอีก
  2.รู้อย่างเป็ด หมายถึง ไม่ควรรู้อะไรหลายๆอย่าง แต่ไม่รู้จริงสักอย่าง
  3. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง หมายถึง ข้างนอกดูดี เเต่ข้างในมิได้ดีตามที่เห็น
  4. นำกลิ้งบนใบบอน หมายถึง ใจโลเล ใจไม่แน่นอน
  5.ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายถึง ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า
  6.อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึง อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องตนเอง
  7.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง ความเพียรพยายามทำให้ประสบผลสำเร็จ
  7.หว่านพืชใด ได้ผลอย่างนั้น หมายถึง ทำสิ่งใดย่อมได้อย่างนั้น
  8.ก้นต้องไปหาล่อง หมายถึง เมื่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใด ก็ต้องขวนขวายไปพบผู้นั้น
  9.กงเกวียนกำเกวียน หมายถึง สิ่งที่เกิดตามกันมา
  10.ก้นหม้อไม่ทันดำ หมายถึง อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่นานก็ทะเลาะ วิวาทหรือหย่าร้างกัน
  คำสุภาษิต
  1.เกลือจิ้มเกลือ หมายถึง คนเก่งกับคนเก่งพบกัน

  2.กินนอกกินใน หมายถึง ยักยอก
  3.เกลือเป็นหนอน หมายถึง คนในบ้านไม่ซื่อตรง
  4.กำปั้นทุบดิน หมายถึง ทำส่งเดชพอให้มันพ้นมือ
  5.กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง หมายถึง ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำเอง
  6.กระจอกงอกง่อย หมายถึง ยาจกเข็ญใจ
  7.ขิงก็รา ข่าก็แรง หมายถึง ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน
  8.ขี้หมูขี้หมา หมายถึง เรื่องเล็กๆน้อยๆ
  9.ขี้แพ้ ชวนตี หมายถึง แพ้เขาแล้วพลาน
  10.ขวานผ่าซาก หมายถึง พูดตรงไปตรงมา

 9. 1. น้ำลดตอผุด หมายถึง คนที่กำลังมีอำนาจวาสนานั้นแม้จะทำความผิดความชั่วอย่างไร
  2. มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึง บางคนไม่ช่วยทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยเร็ว
  3. วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว
  4. ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี
  5. สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ หมายถึง สอนผู้ที่รู้ดีอยู่แล้ว ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด
  6. พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร มักจะเสียประโยชน์ของตนเอง
  7. หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  8. หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล
  9. ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี
  10. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  11. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้
  12. ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง
  13. ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว
  14. จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน
  15. จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี
  16. เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร
  17. ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต
  18. กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที
  19. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม
  20. หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล

 10. ด.ช.ภาณุพงศ์ สีเเสด says:

  ด.ช.ภาณุพงศื สีเเสด
  1.งมเข็มในมหาสมุทร – ทำกิจที่สำเร็จได้ยาก
  2.ชนักติดหลัง – ความชั่วหรือความผิดที่ยังติดตัวอยู่
  3.ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน – ชักนำศัตรูเข้าบ้าน
  4.งอมืองอตีน – เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายการทำงาน
  5.ชนักติดหลัง – ความชั่วหรือความผิดที่ยังติดตัวอยู่
  6.ชักหน้าไม่ถึงหลัง – มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
  7.ชักหน้าไม่ถึงหลัง – มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
  8.เด็ดดอกไม้ร่วมต้น – เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้
  9.ได้ทีขี่แพะไล่ – ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำ
  10.ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ – ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
  11.ตบมือข้างเดียวไม่ดัง – ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล
  12.ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา – ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว
  13.ตัดช่องน้อยแต่พอตัว – เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว
  14.ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม – ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
  15.แตงร่มใบ – มีผิวเป็นนวลใยในวัยสาว
  16.ถ่มน้ำลายรดฟ้า – ประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย
  17.ถอนรากถอนโคน – ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
  18.ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ – สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
  19.นกสองหัว – คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัยโดยหวังประโยชน์เพื่อตน
  20.บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น – รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน

 11. ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง says:

  .กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย
  3.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน
  5.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี
  6.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน
  7.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  8.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน ไม่ทำให้สำเร็จโดยเร็ว
  9.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้ ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
  10.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  11.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง การเสียทรัพย์ไปในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มกับทรัพย์ที่ต้องเสียไป
  12.ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง คนต่ำที่คิดล่วงเกินคนสูง หรือคนชั่วที่คิดทำลายคนดี ตนเองนั่นแหละจะได้รับผลร้ายจาก จากกระทำของตน
  13.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล คิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าทำตอบแต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย
  14.หนีเสือปะจระเข้ หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งกลับไปพบกับภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
  15.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก หมายถึง คนพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่เรียกว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นผู้ที่คนดูถูก ใครถูกกล่าวว่าเป็นมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก จะไม่มีใครเชื่อถือ
  16.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง คนที่จะทำงานใดๆ แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความมานะพากเพียร ไม่ท้อถอย ไม่ละทิ้งเสีย ครึ่งๆ กลางๆ งานนั้นก็จะสำเร็จได
  17.พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำอะไรลงไปโดยไม่พิจารณาให้เห็นชัดเสียก่อนว่าจะเกิดผลติดตามมาอย่างไร มักจะเสียประโยชน์ของตนเอง
  18.ปิดทองหลังพระ หมายถึง การทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดี โดยไม่ใคร่มีผู้รู้เห็นแม้จะเป็นการทำความดีที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์มาก
  19.วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป หรือเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นแล้ว จึงคิดหาวิธีป้องกันในภายหลัง ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ไม่ทำให้สิ่งที่หายไปแล้วกลับคืนมาได้ เปรียบเหมือนมีวัว แต่ไม่ทำคอกล้อมวัวไว้ ครั้นเมื่อวัวหายไปแล้ว จึงทำคอกขึ้น วัวก็หายเสียแล้ว
  20.มือไม่พายเอาตีนราน้ำ หมายถึง บางคนไม่ช่วยทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยเร็ว แต่ยังขัดขวางถ่วงให้ล่าช้า

 12. Jesmiin Blue says:

  ด.ญ. อริสา เขียวนิล
  สุภาษิต คำพังเพยพร้อมความหมาย

  1. กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี …………………….เมื่อคราวบ้านเมืองอับจน ย่อมมีคนดีมาช่วยกู้สถานการณ์บ้านเมืองได้
  2. คนดีผีคุ้ม ……………………………………….คนดีเมื่อถึงคราวตกอับ มักมีคนมาช่วยเหลือไว้เสมอ
  3. คนตายขายคนเป็น …………………………..ผู้ที่ตายไปแล้วญาติจัดงานศพยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองแก่ผู้อยู่
  4. คนรักเท่าผืนหนัง ……………………………..คนชังเท่าผืนเสื่อ คนที่รักเรากับคนที่เกลียดชังเรามีอยู่มากพอกัน
  5. ชีปล่อยปลาแห้ง ………………………………ทำเป็นคนใจบุญ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่
  6. เด็กเลี่ยงแกะ……………………………………คนที่ชอบพูดปดอยู่เสมอ จนไม่มีใครเชื่อถือ
  7. เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด ……………….ให้ทำตามผู้ใหญ่แล้วจะได้ดีเอง
  8. ตักบาตรอย่าถามพระ…………………………..จะให้ของแก่ใคร ไม่ต้องถามก่อน ควรให้ไปเลย
  9. ตาบอดได้แว่น …………………………………ได้ในสิ่งที่ตนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  10. เตี้ยอุ้มค่อม ……………………………………ต่างคนต่างอยู่ในฐานะลำบากแล้วยังต้องเอาอีกคนหนึ่งมาเป็นภาระอีก
  11. ทำนาบนหลังคน ……………………………..เบียดเบียนคนที่มีฐานะด้อยกว่า
  12. นายว่า ขี้ข้าพลอย ……………………………ผู้น้อยคอยว่าตามผู้เป็นใหญ่กว่า
  13. ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน …………………….ให้แต่งงานตามความสมัครใจ
  14. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ………………………….พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า
  15. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด …………………………………รู้เรื่องไม่ละเอียดถี่ถ้วน แล้วเอาไปพูดต่อผิด ๆ
  16. มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ………………………………………..ไม่ช่วยให้งานเดิน แล้วยังคอยกีดกันไม่ให้ทำงานสะดวก
  17. ไม้ล้มจึงข้าม คนล้มอย่าข้าม …………………………………..อย่ามองข้าม หรือซ้ำเติมคนที่เคยผิดพลาด
  18. หน้าไหว้หลังหลอก ……………………………………………..ต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง
  19. เอาหูไปนา เอาตาไปไร่…………………………………………ทำไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ
  20. กบเลือกนาย………………………………………………………เป็นคนช่างเลือกจนพบสิ่งที่เลวกว่าเดิม

 13. กนกวรรณ says:

  สุภาษิต
  1. กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเชื่อโดยไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
  2. กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย ก็คิดว่าตนมีความสำคัญเหนือผู้อื่น เกิดความเห่อเหิมลืมตัวแสดงความเย่อหยิ่งจองหองวางท่าใหญ่โต คนเช่นนี้ ย่อมเป็นที่รังเกียจของคนเป็นอันมาก
  3. ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต จัดหาผู้คน เครื่องมือ เครื่องใช้มากมาย โดยไม่จำเป็นสำหรับงานนั้น ใช้เป็นคำตำหนิผู้ที่เตรียมการใหญ่โตกว่างานที่จะต้องทำ ทำให้เสียเงินทองและเวลามากไปเปล่าๆ ผลที่ได้จะไม่คุ้มกับที่เสียไป
  4. เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น งานนั้นจึงจะสำเร็จได้
  5. จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี เลยทำหมดทุกอย่าง ทำให้ต้องแบ่งความคิด เวลา และกำลังกาย สำหรับงานเหล่านั้น เป็นเหตุให้งานแต่ละอย่างไม่ได้รับผลดีเท่าที่วรจะได้ ในที่สุดเขาจะทำงานไม่ได้ดีเลยแม้แต่สักอย่างเดียว
  6. จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ว่าควรไม่ควรอย่างไร มีคุณหรือมีโทษอย่างไร อาจได้รับโทษภัยจากการกระทำนั้นเหมือนการจับงูข้างหาง งูจะฉกกัดเอาไว้
  7. ฆ่าช้างเอาง หมาถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ระโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า หรือหมายถึง การทำลายสิ่งที่ใหญ่โตเพื่อหวังได้สิ่งเล็กน้อยไปเป็นประโยชน์ของตน โดยไม่คิดว่าการกระทำเช่นนั้นสมควรหรือไม่
  8. ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึง ผู้ที่ชอบทำอะไรอยู่เป็นนิสัยแล้ว เช่น ชอบเที่ยวถ้ามีผู้บอกว่าที่นั่นที่นี่น่าเที่ยว ก็จะไป หรือผู้ที่เป็นขโมยถ้ามีผู้บอกว่า บ้านนั้นบ้านนี้มีทรัพย์สินเงินทองมาก ก็จะหาทางเข้าขโมย เช่นนี้ เรียกว่า ชี้โพรงให้กระรอก
  9. ดินพอกหางหมู หมายถึงการทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะความเกียจคร้าน ไม่ทำให้สำเร็จเสียโดยเร็ว ปล่อยให้คั่งค้างทับถมมากเข้า งานก็จะเพิ่มขึ้นทุกที ทำเท่าไหร่ไม่มีเสร็จ

  คำพังเพย

  1.ขว้างงูไม่พ้นคอ

  A bad penny always comes back

  สิ่งไม่ดีที่เราพยายามกำจัดมักจะวกกลับมาอีก

  2.ปากปราศรัยใส (น้ำใจ) เชือดคอ

  A honey tongue , a heart of gall

  พูดดีแต่ปาก แต่ใจคิดร้าย

  3.รู้อย่างเป็ด

  A jack of all trades is master of none

  ไม่ควรรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่รู้จริงสักอย่าง

  4.ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง

  All that glitter is not gold

  ข้างนอกอาจจะดูดี มีค่า แต่ข้างในหรือตามความเป็นจริงแล้ว มิได้ดีตามที่เห็น

  5.น้ำกลิ้งบนใบบอน

  A rolling stone gathers no moss

  ใจโลเล ใจไม่แน่นอน เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ

  6.หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น

  As you Sow, So (shall)

  ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  7.น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

  Better bend than break

  อย่าขัดขวางหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด

  8.ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

  Big fish eat little fish

  ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า

  9.อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

  Blood is thicker than water

  อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน

  10.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

  Constant dropping wears away the stone

  ความเพียรพยายาม ทำให้ประสบผล

 14. ปริศญาภรณ์ says:

  1.กงกํากงเกวียน
  ใช้เป็นคําอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่น ทําแกเขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทําในทํานองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกํากงเกวียน

  2.กรวดน้ำคว่ำกะลา, กรวดน้ำคว่ำขัน
  ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

  3.กระดังงาลนไฟ
  หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

  4.กระดี่ได้นา
  ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่น เช่น เขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ

  5.กระต่ายขาเดียว, กระต่ายสามขา
  ยืนกรานไม่ยอมรับ

  6.กระต่ายตื่นตูม
  ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสํารวจให้ถ่องแท้ก่อน

  7.กระต่ายหมายจันทร์
  ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า

  8.กําขี้ดีกว่ากําตด
  ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

  9.กินน้ำใต้ศอก
  จําต้องยอมเป็นรองเขา, ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า, (มักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมให้แก่เมียหลวง)

  10.กาคาบพริก
  ลักษณะคนผิวดําแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแดง

 15. ปริศญาภรณ์ says:

  คำพังเพย

  1. ขว้างงูไม่พ้นคอ

  A bad penny always comes back

  สิ่งไม่ดีที่เราพยายามกำจัดมักจะวกกลับมาอีก

  2. ปากปราศรัยใส (น้ำใจ) เชือดคอ

  A honey tongue , a heart of gall

  พูดดีแต่ปาก แต่ใจคิดร้าย

  3. รู้อย่างเป็ด

  A jack of all trades is master of none

  ไม่ควรรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่รู้จริงสักอย่าง

  4. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง

  All that glitter is not gold

  ข้างนอกอาจจะดูดี มีค่า แต่ข้างในหรือตามความเป็นจริงแล้ว มิได้ดีตามที่เห็น

  5. น้ำกลิ้งบนใบบอน

  A rolling stone gathers no moss

  ใจโลเล ใจไม่แน่นอน เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ

  6. หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น

  As you Sow, So (shall)

  ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  7. น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

  Better bend than break

  อย่าขัดขวางหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจ เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด

  8. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

  Big fish eat little fish

  ผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า

  9. อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

  Blood is thicker than water

  อย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน

  10. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

  Constant dropping wears away the stone

  ความเพียรพยายาม ทำให้ประสบผลสำเร็จ

 16. ด.ญ.สุพัตรา ฉิมพาลี says:

  คำพังเพย
  1.มีต๋าอยู่เต๋มตัว แต่ว่ากลัวกระแต๋ หมายถึง สับปะรด
  2.หางยูใต่ ฮูขี่ยูเทิง หมายถึง ที่ปั่นฝ้าย
  3.อะไรเอ่ย สัตว์สองขาหากินต่างแดน หัวมันนับแสน สัตว์นั้นนามใด หมายถึง นกตระกรุม
  4.อะไรเอ่ย สี่หู สี่หาง ปากกว้างเหลือล้นกินคนทุกคืน หมายถึง มุ้ง
  5.อะไรเอ่ย มีหาง มีปาก มีตา กินปลาเป็นอาหาร หมายถึง แห
  6.อะไรเอ่ย สี่ตีนเชื่อง ๆ ไม่มุงกระเบื้องแต่มุงเข็ม หมายถึง เม่น
  7.ไอ้ไหรหา โหยข้างหน้า สูดตาแลเห็น หมายถึง จมูก
  8.อะไรเอ่ย ไอ้หุ้มไอ้หั่น ปลายแดงนั่น เข้าหนึ่งรู ออกสองรู หมายถึง ยาสูบ
  9.นอนคว่ำเห็นลาย นอนหงายเห็นตับหมายถึง เสื่อ
  10อะไรเอ่ย หลังคาติดกับตัว โผล่หัวออกนอกชายคา หมายถึง เต่า

 17. 1.กระต่ายตื่นตูม หมายถึง เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวร้ายใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อน
  2.กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย
  3.ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายถึง งานที่จะทำงานเป็นงานเล็กน้อย แต่ทำราวกับเป็นงานใหญ่โต
  4.เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก จะต้องมีความบากบั่น พากเพียร อุตสาหะ มีมานะอดทน
  5.จับปลาสองมือ หมายถึง ผู้ที่ไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าควรจะทำสิ่งใด เห็นไปว่าสิ่งโน้นก็ดี สิ่งนี้ก็ดี
  6.จับงูข้างหาง หมายถึง การกระทำอะไรโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน
  7.ฆ่าช้างเอางา หมายถึง การลงทุนลงแรงมากมาย แต่ได้ประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มค่า
  8.ดินพอกหางหมู หมายถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน ไม่ทำให้สำเร็จโดยเร็ว
  9.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้ ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
  10.ตาบอดได้แว่น หมายถึง ได้สิ่งของที่ตนเองนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
  11.ตบมือข้างเดียวไม่ดัง – ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล
  12.ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา – ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว
  13.ตัดช่องน้อยแต่พอตัว – เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว
  14.ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม – ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
  15.แตงร่มใบ – มีผิวเป็นนวลใยในวัยสาว
  16.ถ่มน้ำลายรดฟ้า – ประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย
  17.ถอนรากถอนโคน – ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
  18.ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ – สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
  19.นกสองหัว – คนที่ทำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัยโดยหวังประโยชน์เพื่อตน
  20.บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น – รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน

 18. สุภาษิต คำพังเพย
  1.กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้
  (ทำอะไรไม่ทันท่วงที)
  2.กินบนเรือนแล้วขี้รดหลังคม
  (เนรคุณ)
  3.กินปูนร้อนท้อง
  (ทำผิดแล้วมักออกตัว แสดงพิรุธ)
  4.เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
  (ทำงานได้เงินเล็กๆ น้อยๆ ก็เอา)
  5.ขายผ้า เอาหน้ารอด
  (ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง)
  6.ขิงก็รา ข่าก็แรง
  (ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ)
  7.ขี่ช้างจับตั๊กแตน
  (ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป)
  8.เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  (ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี)
  9.เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง
  (อย่าประมาทต้องเตรียมให้พร้อม และให้มีสติกำหนดจดจำให้ดี)
  10.เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่งตาตาม
  (ประพฤติให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เมื่อไปอยู่ในพวกเขาแล้ว ก็ต้องประพฤติคล้อยตามเขา)
  11.เขียนเสือให้วัวกลัว
  (ขู่ให้กลัว)
  12.คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
  (คนดีไปที่ไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมด้วย ไม่ลำบาก)
  13.คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้
  (ความชัดแล้ว)
  14.คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
  (คนที่รักเรามีน้อยคล้ายผืนหนัง คนชังมีมาก อย่างกับเสื่อลำแพน)
  15.คบคนให้ดูหน้า ซื้อผาให้ดูเนื้อ
  (ความชัดแล้ว)
  16.คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
  (ความชัดแล้ว)
  17.คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย
  (อัปราชัย ในที่นี้มีความหายเท่ากับ ปราชัย คือจะพ่ายแพ้ หมายถึงไม่เป็นมงคลแก่ตัว)
  18.ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด
  (แม้จะมีความรู้สูงแค่ไหนก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดีแล้วก็เอาตัวไม่รอด เพราะไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย หรือ มีความรู้ แต่ไม่ใช้ความรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร)
  19.ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก
  (ปัญหาเรื่องนี้ยังแก้ไขไม่ตกเลย ก็มีปัญหาใหม่แทรกเข้ามาอีกแล้ว)
  20.คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
  (ที่อยู่อาศัย แม้จะคับแคบเพียงใด ถ้ารู้จักทำให้ดี ก็น่าอยู่ แต่ถ้าหากมีความคับอกคับใจแล้ว แม้ที่จะกว้างขวางใหญ่โต ก็มิได้ทำให้สบายอกสบายใจเลย มีแต่จะรู้สึกอึดอัดใจแต่ถ่ายเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: