ปริศนาคำทาย

มาเรียนรู้ปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะ

Advertisements

14 Responses to ปริศนาคำทาย

 1. กลุ่ม Thesecret ด.ช.อริญชย์ อินทรพล ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง ด.ช.ศุภกานต์ บุญส่ง (1.ก้กทอคก ใบมันปกดิ๋น) (เฉลย ตะไคร้) (2.ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มแม่น้ำ) (เฉลย ผักแว่น) (3.ต้นเท่าโพน ลูกโหยนไปไกล ต้นเท่าขาไกร เอนไปเอนมา) (เฉลย ลูกยาง,ต้นข้าว) (4.อะไรเอ่ย กลม ๆ เหมือนวงพระจันทร์ ออกลูกตั้งพันเหมือนกันทุกตัว) (เฉลย ผึ้ง) (5.ไอ้ไหรหา เสเหลี่ยมจัตรัส ท้าวพรหมทัตขึ้นครองเมือง บาวไพร่ตายเปลือง เหลือเตเจ้าเมืองออกรบกัน) (เฉลย หมากรุก) (6.อะไรเอ่ย ซื้อมาเป็นสีดำ นำมาใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรง กลายเป็นสีเทา ต้องเอาไปทิ้ง) (เฉลย ถ่าน) (7.อะไรเอ่ย สว่างดูมัว สลัวจึงเห็น ยิ่งมืดยิ่งเด่น มืดหมดไม่เห็นเลย) (เฉลย ภาพยนตร์) (8.อะไรเอ่ย เวลาใช้เอาไปทิ้ง เวลาไม่ใช้เอาไปเก็บไว้ที่หัว) (เฉลย สมอเรือ) (9.ยิ่งต่อยิ่งสั้น) (เฉลย บุหรี่) (10.ไอ้ไหรหา สูงเทียมเขาเขียว กินคนเดียว เมาหมดทังเมือง) (เฉลย ราหูอมจันทร์)

 2. กลุ่ม Thesecret ด.ช.อริญชย์ อินทรพล ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง ด.ช.ศุภกานต์ บุญส่ง ปริศนาคำทาย (1.ก้กทอคก ใบมันปกดิ๋น) (เฉลย ตะไคร้)
  (2.ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มแม่น้ำ) (เฉลย ผักแว่น)
  (3.ต้นเท่าโพน ลูกโหยนไปไกล ต้นเท่าขาไกร เอนไปเอนมา) (เฉลย ลูกยาง,ต้นข้าว)
  (4.อะไรเอ่ย กลม ๆ เหมือนวงพระจันทร์ ออกลูกตั้งพันเหมือนกันทุกตัว) (เฉลย ผึ้ง)
  (5.ไอ้ไหรหา เสเหลี่ยมจัตรัส ท้าวพรหมทัตขึ้นครองเมือง บาวไพร่ตายเปลือง เหลือเตเจ้าเมืองออกรบกัน) (เฉลย หมากรุก)
  (6.อะไรเอ่ย ซื้อมาเป็นสีดำ นำมาใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรง กลายเป็นสีเทา ต้องเอาไปทิ้ง) (เฉลย ถ่าน) (7.อะไรเอ่ย สว่างดูมัว สลัวจึงเห็น ยิ่งมืดยิ่งเด่น มืดหมดไม่เห็นเลย) (เฉลย ภาพยนตร์)
  (8.อะไรเอ่ย เวลาใช้เอาไปทิ้ง เวลาไม่ใช้เอาไปเก็บไว้ที่หัว) (เฉลย สมอเรือ)
  (9.ยิ่งต่อยิ่งสั้น) (เฉลย บุหรี่)
  (10.ไอ้ไหรหา สูงเทียมเขาเขียว กินคนเดียว เมาหมดทังเมือง) (เฉลย ราหูอมจันทร์)

 3. กลุ่ม Thesecret ด.ช.อริญชย์ อินทรพล ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง ด.ช.ศุภกานต์ บุญส่ง
  ปริศนาคำทาย
  (1.ก้กทอคก ใบมันปกดิ๋น)
  (เฉลย ตะไคร้)
  (2.ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มแม่น้ำ)
  (เฉลย ผักแว่น)
  (3.ต้นเท่าโพน ลูกโหยนไปไกล ต้นเท่าขาไกร เอนไปเอนมา)
  (เฉลย ลูกยาง,ต้นข้าว)
  (4.อะไรเอ่ย กลม ๆ เหมือนวงพระจันทร์ ออกลูกตั้งพันเหมือนกันทุกตัว)
  (เฉลย ผึ้ง)
  (5.ไอ้ไหรหา เสเหลี่ยมจัตรัส ท้าวพรหมทัตขึ้นครองเมือง บาวไพร่ตายเปลือง เหลือเตเจ้าเมืองออกรบกัน) (เฉลย หมากรุก)
  (6.อะไรเอ่ย ซื้อมาเป็นสีดำ นำมาใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรง กลายเป็นสีเทา ต้องเอาไปทิ้ง)
  (เฉลย ถ่าน)
  (7.อะไรเอ่ย สว่างดูมัว สลัวจึงเห็น ยิ่งมืดยิ่งเด่น มืดหมดไม่เห็นเลย)
  (เฉลย ภาพยนตร์)
  (8.อะไรเอ่ย เวลาใช้เอาไปทิ้ง เวลาไม่ใช้เอาไปเก็บไว้ที่หัว)
  (เฉลย สมอเรือ)
  (9.ยิ่งต่อยิ่งสั้น)
  (เฉลย บุหรี่)
  (10.ไอ้ไหรหา สูงเทียมเขาเขียว กินคนเดียว เมาหมดทังเมือง) (เฉลย ราหูอมจันทร์)

 4. กลุ่ม Thesecret ด.ช.อริญชย์ อินทรพล ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง ด.ช.ศุภกานต์ บุญส่ง
  ปริศนาคำทาย
  (1.ก้กทอคก ใบมันปกดิ๋น)
  (เฉลย ตะไคร้)
  (2.ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มแม่น้ำ)
  (เฉลย ผักแว่น)
  (3.ต้นเท่าโพน ลูกโหยนไปไกล ต้นเท่าขาไกร เอนไปเอนมา)
  (เฉลย ลูกยาง,ต้นข้าว)
  (4.อะไรเอ่ย กลม ๆ เหมือนวงพระจันทร์ ออกลูกตั้งพันเหมือนกันทุกตัว)
  (เฉลย ผึ้ง)
  (5.ไอ้ไหรหา เสเหลี่ยมจัตรัส ท้าวพรหมทัตขึ้นครองเมือง บาวไพร่ตายเปลือง เหลือเตเจ้าเมืองออกรบกัน) (เฉลย หมากรุก)
  (6.อะไรเอ่ย ซื้อมาเป็นสีดำ นำมาใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรง กลายเป็นสีเทา ต้องเอาไปทิ้ง)
  (เฉลย ถ่าน)
  (7.อะไรเอ่ย สว่างดูมัว สลัวจึงเห็น ยิ่งมืดยิ่งเด่น มืดหมดไม่เห็นเลย)
  (เฉลย ภาพยนตร์)
  (8.อะไรเอ่ย เวลาใช้เอาไปทิ้ง เวลาไม่ใช้เอาไปเก็บไว้ที่หัว)
  (เฉลย สมอเรือ)
  (9.ยิ่งต่อยิ่งสั้น)
  (เฉลย บุหรี่)
  (10.ไอ้ไหรหา สูงเทียมเขาเขียว กินคนเดียว เมาหมดทังเมือง)
  (เฉลย ราหูอมจันทร์)

 5. กลุ่มปลาทอง ชื่อกลุ่ม ด.ญ.กนกวรรณ น้อยดี ด.ญ.ปริศญาภรณ์ ธรรมมะ
  ปริศนาคําทาย
  1.แม่อยู่บ้าน ลูกไปเที่ยว
  (เฉลย กุญแจ)
  2.ลูกสัปดน เล่นก้นแม่
  (เฉลย ลูกกุญแจ)
  3.ต้นอีหญัง มีนวย บ่มีดอก
  (เฉลย กอไผ่)
  4.ต้นเท่าขา ใบวาเดียว
  (ฉลย หมาก)
  5.ต้นเท่าครก ใบดกลูกดำ
  (เฉลย ตาล)
  6.ตันเท่าเข็ม ใบเต็มแม่นำ
  (เฉลย ผักแว่น)
  7.ต้นเท่าโพน ลูกโยนไปไกล ต้นเท่าขาไกร เอนไปเอนมา
  (เฉลยลูกยาง,หรือต้นข้าว
  8.ไอ้ไหร่หา ต้นเท่าสำเรือบห่อเกลอไม่เม็ด
  (เฉลย สน)
  9.ต้นเท่าสำหวายใบกระจายเต็มนำ
  (เฉลยแห)
  10.ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน ใบอ่อนใช้สูบ
  (เฉลย ต้นจาก)

 6. กลุ่ม มาทริค ด.ช ธีรศักดิ์ กองศรี ด.ช. ภาณุพงศ์ สีเเสด ด.ช.เกียรติภูมิ ม่วงมณี
  1.อะไรเอ๋ย ยิ่งตัดยิ่งยาว
  (เฉลย ถนน)
  2. อะไรเอ๋ย ยิ่งต่อยิ่งสั่น
  (เฉลยบุหรี่)
  3.จีนทำเพรื่อหมนั้อี้จน
  (เฉลยตัดสระอีออก)
  4.ต้นไอ้ไพร มีสองกอ
  (เฉลย กก)
  5.อะไรเอ๋ย ไก่ก้าวขา มีขี้ตัว
  (เฉลย ตัวเดียว)
  6.อะไรเอ๋ย แด่เท่าแด่ยังแลไม่เห็น
  (เฉลย ตา)
  7.อะไรเอ๋ย หัวสองหัว ตัวมีตัวเดียว
  (เฉลย ไม่คาน)
  8.อะไรเอ๋ย ก้นจี้ฟ้า หน้าถะแลดดิน
  (เฉลย มือสะนากหนืบหมาก
  9.อะไรเอ๋ย หลังงอๆกินหญ้าหมดทุ่ง
  (เฉลยเคียวเกียวหญ้า)
  10.อะไรเอ๋ย ไอ้ไหรหา เสตีนเกาะฝา อ้าปากกิน
  (เฉลย มุ่ง)

 7. อริสา เขียวนิล says:

  กลุ่ม ปลาแซลมอน [1.อริสา เขียวนิล,2.ญาธิดา หลาวเพ็ชร,3.สุพัตรา ฉิมพารี,4.เอื้อมพร อ่อนน้อม]
  ปริศนาคำทาย
  1. อะไรเอ่ย? มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวัน ได้มากกว่าคน
  ( เฉลย หม้อข้าว)
  2. อะไรเอ่ย? ตัวมีหู หูคล้องขา ขาก็มีหู หูก็คล้องมือ
  ( เฉลย ปิ่นโต)
  3. อะไรเอ่ย? มีห้าตัว ห้าหัว แต่มีสิบมือ
  ( เฉลย คนห้าคน)
  4. อะไรเอ่ย? ตัวเป็นไม้ ไส้เป็นตะกั่ว หังเป็นยาง
  ( เฉลย ดินสอ)
  5. อะไรเอ่ย? มีลูกอยู่ที่ตีน มีตารอบตัว มีหูอยู่บนหัว
  ( เฉลย แห)
  6. อะไรเอ่ย? ยิ่งต่อ ยิ่งสั้น
  ( เฉลย บุหรี่)
  7. อะไรเอ่ย? เอาหินทำไส้ เอาใบทำตัว
  ( เฉลย ปูนกินกับหมากและพลู)
  8. อะไรเอ่ย? เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก ศรปักอก นกก็ไม่ใช่
  ( เฉลย แมงทับ)
  9. อะไรเอ่ย? ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มทุ่งนา
  ( เฉลย ผักแว่น)
  10. อะไรเอ่ย? สูงเทียมฟ้า ต่ำกว่าหญ้า นิดเดียว
  ( เฉลย ภูเขา)

 8. กุคิม วิชญ์พล สุมาลัย says:

  กลุ่ม”~สมาคมคนโสด~” สมาชิก 1.ด.ช.วิชญ์พล สุมมาลัย 2.ด.ช.กีรติ แต้วนิชเจริญ 3.ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญทน
  ปริศนาคำทาย
  1.อะไรเอ่ย เช้าๆเข้าถ้ำค่ำๆออกเรียง
  (เฉลย) ดาว
  2.อะไรเอ่ย ตัวเป็นไม้ ไส้เป็นตะกั่ว หัวเป็นยาง
  (เฉลย) ดินสอ
  3.อะไรเอ่ย หกขาเดินมา หลังคามีดนตรี
  (เฉลย) จิ้งหรีด
  4.ปากปาก เดียวมีต๋ารอบตัว
  (เฉลย) ตะกร้า
  5.มีต๋าอยู่ เต๋มตัว แต่ว่ากลัวกระแต๋
  (เฉลย) สับปะรด
  6.ก้นจี้ฟ้า หน้าถะแลดดิน
  (เฉลย) หอย
  7.หัวสองหัว ตัวมีตัวเดียว
  (เฉลย) ไม้คาน
  8.อะไรเอ่ย สามขาเดินมา หลังคามุงสำลี
  (เฉลย) คนแก่ผมหงอกถือไม้เท้า
  9.อะไรเอ่ย สี่ขาเดินมา สามตาครึ่งหัว
  (เฉลย) คนหัวล้าน เดินมากับคนตาบอด
  10.อะไรเอ่ย มีห้าตัวห้าหัว แต่มีสิบมือ
  (เฉลย) คนห้าคน

 9. อัญชลี ช่างประดิษฐ์ says:

  กลุ่มชมรมคนโสด 1.อัญชลี ช่างประดิษฐ์ 2.สุนิตรา แก้ววิเชียร
  ปริศนาคำทาย
  1.มีห้าตัวห้าหัว แต่มีสิบมือ
  (เฉลย คนห้าคน)
  2.เช้าๆเข้าถำ คำๆออกเรียง
  (เฉลย ดาว)
  3.หางอยู่ใต่ ฮูขี่ยูเทิง
  (เฉลย ที่ปั่นฝ้าย)
  4.นกกระปูดตูดแดง นำแห้งก็ตาย
  (เฉลย ตะเกียง)
  5.ไอ้ขาวอยู่ในวัง ไม่สั่งไม่ออก
  (เฉลย นำมูก)
  6.เด็กก็ไม่ใช่เด็ก เดินต๊อกแต๊กอยู่บนข้างฝา
  (เฉลย นาฬิกา)
  7.ต้นอีหญัง มีนวย บ่มีดอก
  (เฉลย กอไผ่)
  8.จั๊กจี้จั๊กเจ่า หญ้างอกขึ้นเขา จั๊กเจ่าขึ้นไข่ สองมือเข้ารีด
  จั๊กจี้ขี้ไหล
  (เฉลย เหา)
  9. กะลาซีกเดียว ข้ามทะเลได้
  (เฉลย พระจันทร์)
  10.ยิ่งต่อยิ่งสั้น
  (เฉลย บุหรี่)

 10. รุจิรา พลไกร says:

  กลุ่ม ดอกเหมย [รุจิรา พลไกร,จิระนันท์ รักษา]
  ปริศนาคำทาย
  1.หัวสองหัว ตัวมีตัวเดียว
  เฉลย ไม้คาน
  2.มีห้าตัว มีห้าตัว แต่มีสิบมือ
  เฉลย คนห้าคน
  3.เช้าๆเข้าถ่ำค่ำๆออกเรียก
  เฉลย ดาว
  4.สี่ขาเดินมา สามคนหัวครึ่ง
  เฉลย คนหัวล้านเดินกับคนตาบอด
  5.ก้นจี้ฟ้า หน้าถะแลดดิน
  เฉลย หอย
  6.นกก็ไม่ใช่นก แร้งก็ไม่ใช่แร้ง บินแคว้งๆ อยู่ข้างเขา
  เฉลย ใบหูควาย
  7.นกกดตาแดง น่าแห้งตาย
  เฉลย ตะเกียง
  8.แม่อยู่้บ้าน ลูกไปเที่ยว
  เฉลย กุญแจ
  9.ลูกสัปดน เล่นก้นแม่
  เฉลย ลูกกุญแจ
  10.พี่น้องท้องเดียว แลเหลียวไม่เห็นกัน
  เฉลย หู

 11. กลุ่ม ฟ้าใส 1ด.ญ.สุวิมล ตันบุญมี 2ด.ญ สุปราณี จันลา 3 ด.ญ ปนัดดา แวงวรรณ อะไรเอ่ย มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน (เฉลย หม้อ )
  ไอ้ไหรหา ไม่มีแค้ง ไม่มีขา เวลาไปมาใช้ปากเดิน (เฉลย หอย)
  อะไรเอ่ย ไม่มีคอ มีแต่หัว มีแต่หน้า ถึงเวลาตีได้ตีเอา (เฉลย กลอง)
  หัวสองหัว ตั๋วมีตั๋วเดียว (เฉลย ไม้คาน)
  มีต๋าอยู่เต๋มตัว แต่ว่ากลัวกระแต๋ (เฉลย สัปปะรถ)
  มีตารอบหัว เอาตัวไม่รอด ไอ้ไหรหา (เฉลย แว่นตา)
  อะไรเอ่ย สองหูสี่ตา เบื่อนักหนาเอาขาไว้ที่หู (เฉลย ปิ่นโต)
  อะไรเอ่ย ตัวมีหู หูคล้องขา ขาก็มีหู หูก็คล้องมือ (ตะกร้า
  ปากปากเดียวมีต๋าลอบตัว (เฉลย คนห้าคน)
  อะไรเอ่ย มีห้าตัวห้าหัว แต่มีสิบมือ (เฉลย ดนสอ)

 12. กลุ่ม ฟ้าใส 1ด.ญ.สุวิมล ตันบุญมี 2ด.ญ สุปราณี จันลา 3 ด.ญ ปนัดดา แวงวรรณ อะไรเอ่ย มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน (เฉลย หม้อ )
  ไอ้ไหรหา ไม่มีแค้ง ไม่มีขา เวลาไปมาใช้ปากเดิน (เฉลย หอย)
  อะไรเอ่ย ไม่มีคอ มีแต่หัว มีแต่หน้า ถึงเวลาตีได้ตีเอา (เฉลย กลอง)
  หัวสองหัว ตั๋วมีตั๋วเดียว (เฉลย ไม้คาน)
  มีต๋าอยู่เต๋มตัว แต่ว่ากลัวกระแต๋ (เฉลย สัปปะรถ)
  มีตารอบหัว เอาตัวไม่รอด ไอ้ไหรหา (เฉลย แว่นตา)
  อะไรเอ่ย สองหูสี่ตา เบื่อนักหนาเอาขาไว้ที่หู (เฉลย ปิ่นโต)
  อะไรเอ่ย ตัวมีหู หูคล้องขา ขาก็มีหู หูก็คล้องมือ (ตะกร้า
  ปากปากเดียวมีต๋าลอบตัว (เฉลย คนห้าคน)
  อะไรเอ่ย มีห้าตัวห้าแต่มีสิบมือ (เฉลย ดนสอ)

 13. วราถรณ์ ศรีบำรุง says:

  กลุ่ม จัสมิน สมาชิกในกลุ่ม 1.วราภรณ์ ศรีบำรุง 2.อมรรัตน์ จันทะบุรี
  1.อะไรเอ่ย มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน
  (เฉลย หม้อข้าว)
  2.อะไรเอ่ย ไม่มีคอ มีแต่หัว มีแต่หน้า ถึงเวลาตีได้ตีเอา
  (เฉลย กลอง)
  3.ไอ้ไหรหา ไม่มีแค้ง ไม่มีขา เวลาไปมาใช้ปากเดิน
  (เฉลย หอย)
  4.หัวสองหัว ตั๋วมีตั๋วเดียว
  (เฉลย ไม้คาน)
  5.ยามเช้าเดินสี่ขา ยามกลางวันเดินสองขา ยามเย็นเดินสามขา
  (เฉลย เด็ก หนุ่มสาว คนชรา)
  6.เช้า ๆ เข้าถ้ำ ค่ำ ๆ ออกเรียง
  (เฉลย ดาว)
  7. ก้นจี้ฟ้า หน้าถะแลดดิน
  (เฉลย หอย)
  8.จั๊บขาหง่าง เอ่าบั๊กแดงยัดไซ
  (เฉลย มีดสะนากเหนียบหมาก)
  9.อะไรเอ่ย สามขาเดินมา หลังคามุงสำลี
  (เฉลย คนแก่ผมงอกถือไม้เท้า)
  10.ไอ้ไหรหา สามขาเดินมา หลังคามุงหมลี
  (เฉลย คนชรา)

 14. สิริวิมล says:

  เนื้อหาดีมากเลยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: