แบบฝึกหัด เรื่อง เติมคำในช่องว่าง

Advertisements

11 Responses to แบบฝึกหัด เรื่อง เติมคำในช่องว่าง

 1. Jesmiin Blue says:

  มึนค่ะแต่ไม่มาก

 2. กุเอิร์ท เกียรติกุล สำเภาทอง says:

  กลุ่ม ดอกเยอร์บีร่า สมาชิกในกลุ่ม ด.ช. ศุภกานต์ บุญส่ง ด.ช. อริญชย์ อินทรพล และ ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง 1.ชัยภูมิ 2.ชุมพร 3.พิจิตร 4.เเพร่ 5. บุรีรัมย์ 6. สุรินทร์ 7.ภูเก็ต

 3. อริสา เขียวนิล says:

  กลุ่ม ชมรมคนน่าร๊าก 1.ด.ญ. อริสา เขียวนิล 2. ด.ญ. ญาธิดา หลาวเพ็ชร 3. ด.ญ. สุพัตรา ฉิมพารี 4.ด.ญ. เอื้อมพร อ่อนน้อม ๑. ชัยภูมิ ๒.ชุมพร ๓.พิจิตร ๔. แพร่ ๕. บุรีรัมย์ ๖. สุรินทร์ ๗. ภูเก็ต

 4. ชื่อกลุ่ม สมาคมนิยมรักเรียน สมาชิกในกลุ่ม 1.จักรรินทร์ บุญเปี่ยม 2. วีระพล ไทยเจริญ 3. พัฒนศักดิ์ เข็มกลัด 1.ชัยภูมิ 2.ชุมพร 3.พิจิตร4.แพร่5.บุรีรัมย์6.สุรินทร์7.ภูเก็ต

 5. ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง says:

  กลุ่มจัสมิน สมาชิกในกลุ่ม ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง ด.ญ.จินตภัทร์ อำนาจรัตน์ ด.ญ.อมรรัตน์ จันทะบุรี 1.ชัยภูมิ
  2.ชุมพร 3.พิจิตร 4.แพร่ 5.บุรีรัมย์ 6.สุรินทร์ 7.ภูเก็ต

 6. อัญชลี ช่างประดิษฐ์ says:

  กลุ่ม ชมรมคนโสด 1.อัญชลี ช่างประดิษฐ์ และ สุนิตรา เเก้ววิเชียร 1.ชัยภูมิ 2.ชุมพร 3.พิจิตร 4.แพร่ 5.บุรีรัมย์ 6.สุรินทร์ 7.ภูเก็ต

 7. นู๋ครีม ซ่า says:

  ชัยภูมิ ชุมพร พิจิตร เเพร่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภูเก็ต กลุ่ม ดอกเหมย สมาชิกในกลุ่มมี ด.ญ.รุจิรา พลไกร ด.ญ.จิระนันท์ รักษา

 8. กลุ่ม มาทริค 1. ชัยภูมิ 2.ชุมพร 3.พิจิตร 4.แพร่ 5.บุรีรัมย์ 6.สุรินทร์ 7. ภูเก็ต
  ด.ช. ธีรศักดิ์ กองศรี ด.ช. ภาณุพงศ์ สีแสด ด.ช. เกียรติภูมิ ม่วงมณี

 9. กลุ่ม สมาคมคนโสด สมาชิก 1. ด.ช.วิชญ์พล สุมาลัย 2. กีรติ แต้วนิชเจริญ 3. ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญทน
  1.ชัยภูมิ 2. ชุมพร 3.พิจิตร 4.แพร่ 5.บุรีรัมย์ 6.สุรินทร์ 7.ภูเก็ต

 10. น้องพราว says:

  ชัยภูมิ ชุมพร พิจิตร กระบี่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภูเก็ต กลุ่ม ปลาทอง

  สมาชิก ด.ญ.ปริศญาภรณ์ ธรรมมะ ด.ญ.กนกวรรณ น้อยดี

 11. สุวิมล ตันบุญมี says:

  กลุ่ม ฟ้าใส 1.สุปราณี จันลา 2.สุวิมล ตันบุญมี 3.ปนัดดา แวงวรรณ 1.ชัยภูมิ 2.ชุมพร 3.พิจิตร 4.กระบี่ 5.บุรีรัมย์ 6.สุรินทร์ 7.ภูเก็ต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: