แบบฝึกหัด เรื่อง คำประสม

Advertisements

11 Responses to แบบฝึกหัด เรื่อง คำประสม

 1. Arin Intarapon says:

  กลุ่ม ดอกเยอร์บีร่า 1.สีไม้ 2.ปั้นปูน 3.สีทอง 4.ไฟไหม้ 5.ปืนกล 6.ไม้ไผ่ 7.ทองคำ 8.เหล็กไหล

 2. Arin Intarapon says:

  กลุ่ม ดอกเยอร์บีร่า สมาชิกในกลุ่ม ด.ช. เกีนรติกุล สำเภาทอง ด.ช.อริญชย์ อินทรพล และ ด.ช. ศุภกานต์ บุญส่ง 1.สีไม้ 2.ปั้นปูน 3.สีทอง 4.ไฟไหม้ 5.ปืนกล 6.ไม้ไผ่ 7.ทองคำ 8.เหล็กไหล

 3. กลุ่ม สมาคมนิยมรักเรียน สมาชิกในกลุ่ม 1 ด.ช จักรรินทร์ บุญเปี่ยม 2 ด.ช วีระพล ไทยเจริญ 3 ด.ช พัฒนศักดิ์ เข็มกลัด 1.ปูนปั่น 2.ไม้มะขาม 3.กลไกร 4.เหล็กหนา 5.ทองสีเงิน 6.ปั้นโอ่ง7.ไฟไหม้ 8.สีดำ

 4. ด.ช. ธีรศักดิ์ กองศรี says:

  กลุ่ม ดอกมาทริค 1.สีไม้ 2. ปั้นปูน 3. ทองคำ 4.ปืนกล 5. ไม้ใผ่ 6.ไฟไหม้ 7.เหล็กไหล 8.สีทอง
  ด.ช. ธีรศักดิ์ กองศรี ด.ช. ภาณุพงศ์ สีเเสด ด.ช. เกียรติภูมิ ม่วงมณี

 5. กลุ่ม ชมรมคนโสด 1.อัญชลี ช่างประดิษฐ์ และ สุนิตรา แก้ววิเชียร 1. ปั้นดิน 2. ทองคำ 3. เหล็กไหล
  4 .ไฟดับ 5. ไม้สัก 6. สีเหลือง 7. ปูนเสือ 8.กลไกล

 6. 1.สีทอง 2.เหล็กไหล 3.ปั้นปูน 4.ทองคำ 5.ไม้ไผ่ 6.ไฟไหม้ 7.ปืนกล 8.สีไม้ ชื่อกลุ่ม ดอกเหมย สมาชิกในกลุ่มมี ด.ญ.รุจิรา พลไกร ด.ญ.จิระนันท์ รักษา

 7. กลุ่ม สมาคมคนโสด 1.สีทอง 2.ไฟไหม้ 3.ทองคำ 4. กลไกร 5. เหล็กไหล 6.ไม้ไผ่ 7.สีไม้ 8.ปูนปั้น
  สมาชิกกลุ่ม 1. ด.ช.วิชญ์พล สุมาลัย 2. ด.ช.กีรติ แต้วนิชเจริญ 3.ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญทน

 8. กลุ่ม ชมรมคนน่าร๊าก 1.อริสา เขียวนิล 2. ญาธิดา หลาวเพ็ชร 3. สุพัตรา ฉิมพารี 4. เอื้อมพร อ่อนน้อม
  ๑. ปูนปั้น ๒.สีไม้ ๓. สีทอง ๔.จักรกล ๕. ไฟฟ้า ๖. เชื่อมเหล็ก ๗. ต้นไม้ ๘. ปูนซีเมนต์

 9. ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง says:

  กลุ่มจัสมิน สมาชิกในกลุ่ม ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง ด.ญ.จินตภัทร์ อำนาจรัตน์ ด.ญ.อมรรัตน์ จันทะบุรี
  1.สีทอง 2.ปืนกล 3.สีไม้ 4.บ้านปูน 5.ไฟไหม้ 6.บ้านไม้ 7.ธาตุเหล็ก 8.รูปปั้น

 10. กลุ่มปลาทอง สมาชิกในกลุ่มมี ด.ญ.กนกวรรณ น้อยดี ด.ญ.ปริศญาภรณ์ ธรรมมะ 1.สีทอง 2.ปืนกล 3.สีไม้ 4บ้านปูน 5.ไฟเเช็กซ์ 6.บ้านไม้ 7.เหล็กไหล 8.รูปปั้น

 11. ช่างไม้ ช่างปูน ช่างปั้น ช่างกล ช่างไฟ ช่างสี ช่างเหล็ก ช่างทอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: