แบบฝึกหัด คำราชาศัพท์

Advertisements

11 Responses to แบบฝึกหัด คำราชาศัพท์

 1. กลุ่ม TheSeCreT ด.ช. อริญชย์ อินทรพล ด.ช.เกียรติกุล สำเภาทอง ด.ช.ศุภกานตร์ บุญส่ง
  คำราชาศัพท์
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม
  2.พระมาลา หมายถึง หมวก
  3.พระสุคนธ์ หมายถึง น้ำหอม
  4.พลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  5.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง
  6.พระอังสา หมายถึง บ่า ไหล่
  7.พระเนตร หมายถึง ตา

 2. ด.ช.กีรติ แต้วนิชเจริญ says:

  กลุ่ม สมาคมคนโสด สมาชิกในกลุ่ม1.ด.ช.กีรติ แตวนิชเจริญ2.ด.ช.วิชญ์พล สุมลัย3.ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญทน
  คำราชาศัพท์
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม
  2.พระมาลา หมายถึง หมวก
  3.พระสุคนธ์ หมายถึง น้ำหอม
  4.พลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  5.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง
  6.พระอังสา หมายถึง บ่า ไหล่
  7.พระเนตร หมายถึง ตา

 3. ด.ช.ภาณุพงศ์ สีเเสด says:

  กลุ่ม มาทริค 1.ด.ช.ธีระศักดิ์ ก้องศรี 2.ด.ช.ภาณุพงศ์ สีเเสด 3.ด.ช.เกียรติภูมิ ม่วงมณี
  คำราชาศัพท์
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม
  2.พระมาลา หมายถึง หมวก
  3.พระสุคนธ์ หมายถึง น้ำหอม
  4.พลัพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  5.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง
  6.พระอังสา หมายถึง บ่า ไหล่
  7.พระเนตร หมายถึง ตา

 4. Jesmiin Blue says:

  กลุ่ม ปลาแซลมอน [1.อริสา เขียวนิล 2.ญาธิดา หลาวเพ็ชร 3.สุพัตรา ฉิมพารี 4.เอื้อมพร อ่อนน้อม]
  คำราชาศัพท์

  1. พระปราง หมายถึง แก้ม
  2. พระเนตร หมายถึง ตา
  3. พระมาลา หมายถึง หมวก
  4. พระอังสา หมายถึง บ่า,ไหล่
  5. พระสุคนธ์ หมายถึง น้ำหอม
  6. พระพลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  7. พระแกล หมายถึง หน้าต่าง

 5. Jesmiin Blue says:

  กลุ่ม ปลาแซลมอน 1.อริสา เขียวนิล 2.ญาธิดา หลาวเพ็ชร 3.สุพัตรา ฉิมพารี 4.เอื้อมพร อ่อนน้อม

  คำราชาศัพท์

  1.พระปราง หมายถึง แก้ม
  2.พระเนตร หมายถึง ตา
  3.พระมาลา หมายถึง หมวก
  4.พระอังสา หมายถึง บ่า,ไหล่
  5.พระสุคนธ์ หมายถึง น้ำหอม
  6.พระพลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  7.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง

 6. กลุ่ม ชมรมคนโสด (1.อัญชลี ช่างประดิษฐ์ 2.สุนิตรา แก้ววิเชียร)
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม
  2.พระมาลา หมายถึง หมวก
  3.พระสุคนธ์ หมายถึง นำหอม
  4.พลับพลา หมายถึง พระประทับชั่วคราว
  5.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง
  6.พระอังสา หมายถึง บ่า ไหล่
  7พระเนตร หมายถึง ตา

 7. กลุ่ม ดอกเหมย ด.ญ รุจิรา พลไกร ด.ญ จิระนันท์ รักษา
  คำราชาศัพท์
  1. พระปราง หมายถึง เเก้ม
  2. พระเนตร หมายถึง ตา
  3. พระมาลา หมายถึง หมวก
  4. พระอังสา หมายถึง บ่า ไหล่
  5.พระสุคธ์ หมายถึง น้ำหอม
  6. พระหลับหลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  7. พระเเกล หมายถึง หน้าต่าง

 8. กลุ่มปลาทอง1.ด.ญ.กนกวรรณ น้อยดี 2.ด.ญ.ปริศญาภรณ์ ธรรมมะ
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม 2.พระเนตร หมายถึง ตา 3.พระมาลา หมายถึง หมวก
  4.พระอังสา หมายถึง บ่า ,ไหล่ 5.พระสุคนธ์ หมายถึง นําหอม 6.พระพลับเพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว 7.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง

 9. อัญชลี ช่างประดิษฐ์ says:

  กลุ่ม ชมรมคนคนโสด (อัญชลี ช่างประดิษฐ์และสุนิตรา แก้ววิเชียร)
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม 2..พระเนตร หมายถึง ตา 3.พระมาลา หมายถึงหมวก
  4.พระอังสา หมายถึงบ่า,ไหล่ 5.พระสุคนธ์ หมายถึงนํ้าหอม 6.พระพลับเพลา หมายถึงที่ประทับชั่วคราว
  7.พระแกล หมายถึงหน้าต่าง

 10. ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง says:

  กลุ่มจัสมิน สมาชิกในกลุ่ม 1.ด.ญ.วราภรณ์ ศรีบำรุง 2.อมรรัตน์ จันทะบุรี
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม
  2.พระเนตร หมายถึง ตา
  3.พระมาลา หมายถึง หมวก
  4.พระอังสา หมายถึง บ่า,ไหล่
  5.พระสุคนธ์ หมายถึง น้ำหอม
  6.พระพลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  7.พระแกล หมายถึง หน้าต่าง

 11. กลุ่มฟ้าใสสมาชิกในกลุ้ม 1.ด.ญ.สุวิมล ตันบุญมี 2. ด.ญ.สุปราณี จันลา 3.ด.ญ.ปนัดดา แวงวรรณ
  1.พระปราง หมายถึง แก้ม 2.พระเนตร หมายถึง ตา 3.พระมาลา หมายถึง หมวก
  4.พระอังสา หมายถึงบ่า ไหล่ 6.พระหลับหลา หมายถึง ที่ประทับชั่วคราว
  7.พระแกล หมายถึง หน้าตา.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: