สุภาษิต คำพังเพย

คำสั่ง ศึกษาค้นคว้าสุภาษิตคำพังเพย จำนวน 20 คำพร้อมความหมาย

Advertisements

มาตราตัวสะกด แม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กด

เพลง แม่กก

เพลงแม่ก กา

ยี่สิบม้วนจำจงดี

เรื่อง พยางค์และคำ

งานนำเสนอ เรื่อง คำ